5 tips om jouw medewerkers te motiveren in coronatijd

shutterstock 1890412822

Heb jij in deze coronatijd ook moeite om energie en uitdaging aan jouw medewerkers te blijven bieden? Heel begrijpelijk en je bent niet de enige die hier tegenaan loopt. Als leidinggevende heb jij veel invloed op de prestatie, motivatie en het welzijn van jouw medewerkers. Ik geef je 5 tips waarmee jij deze invloed op een positieve manier kunt inzetten. Deze gelden altijd, maar juist nu!

Tip 1.     Bied sociale steun

Sociale steun vanuit een leidinggevende blijkt een van de belangrijkste voorspellers van mentale gezondheid van mensen op het werk.  Wat kun jij doen om hieraan tegemoet te komen? Geef persoonsgerichte aandacht. Vraag hoe het met iemand gaat, toon oprechte interesse en luister naar het antwoord. Op deze manier ben je als leidinggevende op de hoogte van wat er speelt in het leven van medewerkers en kun je de taken en de ondersteuning bieden die passend zijn. In coronatijd is het lastiger om deze signalen op te pikken, omdat je elkaar niet live ziet. Het is juist nu extra belangrijk om wel actief in contact te blijven met je medewerkers en hen te laten merken dat je er voor ze bent. Voor de ene persoon is het prettig dat je meerdere keren per dag even opbelt, terwijl de ander liever zelf aan de bel trekt. Vraag jouw medewerker wat voor hem/haar werkt en spreek wederzijdse verwachtingen en behoeftes uit. Blijf in contact en blijf betrokken.

Tip 2.     Geef het goede voorbeeld

Als mensen leren wij door gedrag van anderen te observeren. Wij kopiëren gedrag met name wanneer die ander voor ons een bepaalde vorm van macht of status heeft. Het is dan ook niet gek dat je als leidinggevende een belangrijk rolmodel bent voor jouw medewerkers en jij met jouw gedrag veel invloed hebt. Hierbij kun je denken aan hele zichtbare voorbeelden, zoals naleven van veiligheidsvoorschriften of een clean desk policy. Maar ook aan, ogenschijnlijk, minder zichtbaar gedrag zoals het transparant zijn over genomen beslissingen, het nakomen van beloftes, het tonen van optimisme en veerkracht. Dit werkt twee kanten op, positief en negatief. Wees je dus bewust van jouw voorbeeldrol. Dus, wil je in deze tijd dat jouw mensen veerkrachtig en optimistisch blijven? Zorg dat in de eerste plaats voor jouw eigen veerkracht en optimisme, wees hierin authentiek en maak dit zichtbaar naar jouw medewerkers.

Tip 3.     Wees transparant

Onduidelijkheid is een belangrijke veroorzaker van stress op het werk. Als leidinggevende kun jij deze onduidelijkheid voorkomen of weg nemen. Hoe kun je dit doen?

Spreek ten eerste wederzijdse verwachtingen uit en doe aan verwachtingsmanagement. Ten tweede beloning. Biedt medewerkers duidelijkheid over wat zij moeten doen om een bepaalde beloning te ontvangen. Dit hoeven geen grote bonussen te zijn, sterker nog, een beloning die de organisatie het minste kost en het meeste oplevert is een psychologische beloning in de vorm van een compliment. Dit compliment dient dan wel gemeend en specifiek te zijn. Bv “goed gewerkt jongens” zal minder effect hebben dan “ik vind het knap hoe geduldig je zojuist die klant te woord hebt gestaan”. Ten derde integriteit. Wees eerlijk en betrouwbaar. Doe wat je zegt, zeg wat je doet. Neem geen tegenstrijdige beslissingen en hanteer geen verborgen agenda’s.

Wanneer jij als leidinggevende transparant bent zal je ook meer openheid, respect en vertrouwen krijgen van jouw medewerkers. Juist in deze onzekere periode heb jij een belangrijke rol in het bieden van transparantie richting jouw medewerkers. Dit betekent niet dat jij op alles een antwoord moet hebben. Voor jou als leidinggevende zijn nu mogelijk ook veel dingen onzeker. Maar blijf eerlijk en ontwijk niet het gesprek hierover. Het is fijn als medewerkers met hun vragen en twijfels bij jou terecht kunnen en op een luisterend oor en een eerlijk antwoord kunnen rekenen, ook al is dit misschien niet altijd leuk om te horen.

Tip 4.     Geef vrijheid

Maak jij je als leidinggevende zorgen over de vrijheid die jouw medewerkers op dit moment hebben? En ben je geneigd om hen te controleren of ze hun werk wel uitvoeren? Niet nodig! Sterker nog, autonomie (regelmogelijkheden in hoe en wanneer je taken uitvoert) heeft een positief effect op  proactief gedrag van medewerkers. Hoe meer autonomie medewerkers krijgen, hoe groter de kans dat zij dingen oppakken die niet direct van hen worden verwacht of gevraagd. Daarentegen werkt controlerend leiderschap averechts, het demotiveert medewerkers. Moet je het dan helemaal loslaten als leidinggevende? Zeker niet. Wees transparant en duidelijk over doelen en verwachtingen, biedt sociale steun en geef het goede voorbeeld. Maar geef jouw medewerkers, zeker in deze tijd, voldoende regelmogelijkheden om hun werk zelf te organiseren binnen de belangrijkste, door jou gestelde, kaders.

Tip 5.     Bied uitdaging

Bovenstaande hulpbronnen zijn vooral effectief als hier uitdagende taken en prestatieverwachtingen tegenover staan. Wanneer er een goede balans is tussen deze hulpbronnen en uitdagende taakeisen, dan help jij jouw medewerkers verder in hun persoonlijke ontwikkeling. Omdat het optimum van deze balans voor iedereen anders ligt, is het ook hier weer belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over wederzijdse verwachtingen en behoeftes. Sommige medewerkers zijn bv. gebaat bij intellectuele uitdaging. Laat hen zelf oplossingen bedenken voor bestaande problemen of nodig hen uit om jouw visie te bediscussiëren. Anderen zijn gebaat bij het nastreven van een aantrekkelijke toekomstvisie. Dit zorgt voor een gemeenschappelijk doel waar naartoe gewerkt kan worden. Laat hen meedenken over een plan om dit doel te bereiken en wat hun aandeel hierin zou kunnen zijn. Dit geeft hen uitdaging en betekenis. Zeker in deze coronatijd kan het maken van langere termijnplannen en het nastreven van hogere doelen medewerkers weer perspectief en motivatie bieden. 

Door aan de slag te gaan met deze tips creëer je een win-win situatie voor jezelf, jouw medewerkers en de organisatie! Om hierin succesvol te zijn als leidinggevende dien je te beschikken over een behoorlijke dosis zelfkennis, zelfreflectie, empathie, communicatieve vaardigheden en veerkracht.

Waar wil jij nog in groeien? Ik help jou graag jouw persoonlijk leiderschap te versterken door middel van individuele coaching.

Plan nu een gratis intakegesprek